Download các ứng dụng cài đặt với chữ ký số

Quý Khách vui lòng download ứng dụng theo từng nhà cung cấp chữ ký số

FPTCA

Bộ cài USB Token đen

Bộ cài USB Token bạc

FPT CA Ký Offline

FPT.VNACCS

Viettel-CA

USB Token V2

USB Token Hồng Tiễn V1

Bộ cài BankPlus CA

 Hướng dẫn sử dụng Bankplus CA

VNPT-CA

Bộ cài VNPT-CA cho win 32 bit

Bộ cài VNPT-CA cho win 64 bit

Bộ cài VNPT-CA cho mac

Công cụ ký phân cấp

BKAVCA

Bộ cài BKAVCA

BkavCA Remote Support – Phần mềm hỗ trợ khách hàng từ xa

VINACA

Bộ cài VINACA

CKCA

Bộ cài CKCA

Phần mềm quản lý token V1

TS24

TS24 professional

Các ứng dụng dùng chung

Java 6

HTKK 3.3.0

HTKK 3.2.2

Khắc phục một số lỗi khi dùng iHTKK

CutePDF Writer

Acrobat Reader

Ký Offline của thuế

Đọc hồ sơ thuế file XML

Phần mềm .Net Framework

Phần mềm iTaxView 1.0.1

Phần mềm đầu cuối của Hệ thống VNACCS/VCIS

Hướng dẫn sử dụng hệ thống VNACCS

Hướng dẫn kê khai hải quan điện tử

Java sử dụng cho VNACCS

Temview

Phần mềm kế toán doanh nghiệp Cyber CAT

Bình luận

CÁC TIN KHÁC